Qenco vom Enzenberg

               

                                  Pedigree

 

                             black-mackerel-tabby white

 

                                        geb. 17.08.2017